Partner eller kontrollant: en studie av Sidas uppföljning

100,00 kr

Description

Av Lisa Sjöblom 2009

Sidas krav på uppföljning är ett exempel på hur uppföljnings- och kontroll strukturer formaliseras och samtidigt tillmäts ökad betydelse. På samma gång betonas inom biståndet vikten av partnerskap där uppföljningen inte bara syftar till kontroll utan också till lärande. Sidas styrning startar i relationen till den svenska organisationen men kan ses som ett slags biljardstöt i flera steg med syfte att påverka hur den svenska organisationen följer upp verksamheten hos partnerorganisationen i mottagarlandet.

I skriften beskrivs både de positiva och negativa effekterna av Sidas krav, där en positiv förtroendespiral ofta ger både lärande och kontroll. Men det kan också uppstå negativa spiraler med risk för överbyråkratiserade organisationer vars verksamhet har anpassats för att vara mer »mätbar« (kolonisation) eller en utveckling där organisationerna bara »till synes« uppfyller kraven (särkoppling).

Att styra på distans blir en komplex utmaning och författaren visar på en paradox. Rollen som kontrollant leder inte alltid till kontroll, samtidigt är det inte alltid möjligt att agera partner. Ofta är det upp till enskilda handläggare att fatta kloka beslut i valet av rollen som partner eller kontrollant. Här läggs också grunden för positiva respektive negativa förtroendespiraler.

Författaren Lisa Sjöblom är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm där hon också har medverkat i olika projekt, bland annat har hon skrivit undervisningsfall om stiftelser. Sjöblom har också arbetat som konsult på PricewaterhouseCoopers, med fokus på ideella organisationer, och är idag verksamhetscontroller på barnrättsorganisationen Plan Sverige.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Partner eller kontrollant: en studie av Sidas uppföljning”

Your email address will not be published. Required fields are marked *