Medlemsorganisationen: Individen, organisationen och samhället

100,00 kr

Description

Av Torbjörn Einarsson 2011

Medlemsorganisationen är genom idén om folkrörelsen starkt förankrad i det svenska samhället. Organisatoriskt sett brukarfolkrörelser ses som demokratiskt uppbyggda organisationer där varje medlem formellt erkänns lika rättigheter att delta i styrsystemen. Då medlemmen går på lokalföreningens årsmöte får denne möjlighet att välja eller låta sig väljas som förtroendevald i föreningen eller som representant på nästa organisatoriska nivå. Detta innebär att det finns en representativ kedja, ofta i tre led, från medlem till nationell styrelse.

Medlemsorganisationen är alltså en komplex företeelse som vi ofta kanske tar för givet. I denna rapport problematiserar författaren medlemsorganisationen genom att ställa medlemskapet i relation till samhället och organisationen såväl som till individen själv.

Denna rapport bygger främst på den forskning författaren och ett antal nära kollegor vid Handelshögskolan i Stockholm under närmare tio års tid har bedrivit kring medlemskap och medlemsorganisationer. Rapporten bygger därmed inte på något enskilt forskningsprojekt utan skall snarare ses som en sammanfattning av olika idéer, tankar och resultat från flera olika studier. Förhoppningen är därför att rapporten även skall kunna användas som inlägg i den allmänna debatten eller för att starta diskussioner och processer inom medlemsorganisationerna själva.

Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan IOGT-NTO, SSE Institute for Research och förlaget European Civil Society Press.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Medlemsorganisationen: Individen, organisationen och samhället”

Your email address will not be published. Required fields are marked *