Ny bok om det omförhandlade samhällskontraktet!

»2002 fick boken Den ideella sektorn stort genomslag. Nu, 19 år senare, kommer en kraftigt omarbetad upplaga med helt nya data och fördjupad analys – förhandsbeställ ditt exemplar redan nu!«

Welcome to ESCP!

»ECSP is a small, academic niche publisher run primarily by researchers affiliated with the Stockholm Center for Civil Society Studies at the Stockholm School of Economics. Founded in 2010, our aim is to find, publish and present relevant, state-of-the-art civil society scholarship.«

Medlemmar, ideologi och strategi

»Hur kan en ideell organisation följa med i sin tid och behålla sin relevans? Och hur kan man förena föränderlighet med en trohet till organisationens ursprungliga syfte? Det är några av frågorna som Stefan Einarsson söker besvara i boken Medlemmar, ideologi och strategi.«

“We are a small, academic niche publisher run primarily by researchers affiliated with the Stockholm Center for Civil Society Studies at the Stockholm School of Economics.”