Civilsamhällets många ansikten: en samling essäer 1995–2010

210,00 kr

Description

Filip Wijkström (red.), 2010

Den spännvidd och mångfald som civilsamhället uppvisar fascinerar. I boken presenteras 20 originaltexter, korta och långa, publicerade under perioden 1995–2010. Fokus ligger på idéburna organisationer och bidragen handlar om folkrörelserna och föreningslivet men också om arbetskooperativ, sparbanker och stiftelseväsende. Här finner man kapitel om den ideella sektorns ekonomi och omfattning såväl som om Röda Korset och Hells Angels.

Texterna behandlar den roll och den betydelse som dessa organisationer har eller ges i vårt samhälle. De handlar även om ideella organisationers särart och mervärde samt om deras organisering och ledning. I flera kapitel problematiseras gränslandet till andra samhällssfärer och fenomen som organisatoriska hybrider diskuteras.

I olika sammanhang har texterna publicerats tidigare, som fristående kapitel i antologier eller delar av rapporter men också som krönikor och debattartiklar. Detta är dock första gången som dessa i särtryck presenteras i en samlad utgåva.

Filip Wijkström är verksam som docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm där han intresserar sig för civilsamhällets organisationer. Med några kollegor, flera av dem representerade också i denna skrift, driver han förlaget European Civil Society Press och mer om hans och deras forskning hittar man på www.civilsociety.se

Publication no 824

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Civilsamhällets många ansikten: en samling essäer 1995–2010”

Your email address will not be published. Required fields are marked *