Civilsamhället i det transnationella rummet

210,00 kr

Description

Filip Wijkström, Marta Reuter och Abbas Emami 2017

Ibland ses det civila samhället som en alltigenom svensk historia. I denna nya bok uppmärksammas istället civilsamhällets plats i ett transnationellt rum av ständigt tilltagande aktiviteter och växande flöden av människor, resurser, information och idéer. De idéer som bär organisationslivets frågor och former har rest in från andra delar av världen. De översätts och vävs ihop med tidigare generationer samhälle, ibland vandrar de vidare. Så gick det till igår och så går det till idag. Med den transnationella blicken får vi syn på den pågående radikala omförhandlingen av systemet och på nationalstatens förändrade roll. I tolv aktuella kapitel möter läsaren forskare från olika discipliner och lärosäten med detaljerade analyser av civilsamhällets utveckling, men också motstånd och resistens.

I bokens första kapitel sätts scenen för övriga kapitel. Vi möter Pride och undersöker kvinnorörelsens organisering i Europa. Vi får lära oss mer om både sparbankernas och konsumentkooperationens europeiska resor. Konturerna för ett nytt rum för importerad frivillighet och filantropi mejslas fram och arbetarrörelsens problem att hantera globaliseringen analyseras. Vi får veta vilka som är nationalstatens sista väktare, hur det går till när pappaskolor går på export, men också vad som kan hända med en transnationell gåva och varför en invandrarorganisation inte når hela vägen i sin europeiska strävan. Antologin är en fristående uppföljning på Civilsamhället i samhällskontraktet som också kan beställas här på www.europeanpress.se.

Medverkande författare: Abbas Emami, Katarina Friberg, Eva Karlberg, Marta Reuter, Roberto Scaramuzzino, Bengt Strömberg, Adrienne Sörbom, Noomi Weinryb, Magnus Wennerhag, Filip Wijkström, Pelle Åberg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Civilsamhället i det transnationella rummet”

Your email address will not be published. Required fields are marked *