Organisering av kunskap. En studie av Wallenberg Consortium North

100,00 kr

Description

Av Björn Thodenius 2006

Hur kan forskning organiseras? Är det möjligt att genom stödjande insatser och nya former för organisering av forskning och kunskapsutveckling skapa bättre förutsättningar för en mer konkurrenskraftig forskning? Den svenska universitets och högskolevärlden har under de senaste två decennierna genomgått betydande förändringar. Även arenan för forskningsfinansiering har förändrats. Nya aktörer från olika sfärer i samhället har tillkommit och andra har fått delvis förändrade roller. Sammantaget leder detta till att nya former av samverkan uppstår.

Ett aktuellt exempel på organisering av forskning är Wallenberg Consortium North (WCN). WCN är ett forskningskonsortium inom området funktionsgenomik, där sju svenska universitet och högskolor har samarbetat. Initiativet har möjliggjorts genom ett betydande finansiellt stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Konsortiet är det hitintills största enskilda vetenskapliga projekt inom biomedicin som någonsin initierats i Sverige. Totalt investerade KAW närmare en miljard kronor på området under perioden 2000 till 2005.

I denna rapport beskrivs tillkomsten och utvecklingen av WCN. Utifrån konsortiets fem första år lyfter författaren fram ett antal frågeställningar av intresse för organisering av forskning, respektive organisering av kunskap. Förutom att rapporten ger en bild av WCN och dess utveckling är förhoppningen att den också ska kunna vara en inspirationskälla för fortsatta och fördjupade samtal och analyser inom detta allt viktigare kunskapsområde.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Organisering av kunskap. En studie av Wallenberg Consortium North”

Your email address will not be published. Required fields are marked *