Civilt samhälle, social ekonomi eller nonprofit?

150,00 kr

Description

Jan-Håkan Hansson och Filip Wijkström 2001

Basta Arbetskooperativ utanför Nykvarn är en ovanlig organisation. Där bedrivs rehabilitering av missbrukare, men utan några klassiska vårdprofessioner. Tidigare missbrukare står själva för rehabiliteringen. Där genereras idag idag, genom deltagarnas eget arbete, betydande intäkter genom kommersiell verksamhet utanför området vård- och rehabilitering. Där har före detta missrukare en möjlighet att bli delägare till den verksamhet de varit med och byggt upp genom sitt arbete, och där har ett antal människor valt att stanna kvar för att bo, arbeta och leva.

I denna skrift sammanhaffats flera års arbete där en grupp oberoende forskare under perioder har följt Basta Arbetskooperativ under organisationens formativa första år. Basta som företag och Basta som rehabiliterande institution beskrivs och analyseras. Organisationen sätts som fenomen in i en större samhällspolitisk diskussion om en välrfärdsstat under omprövning.

Koncept som civilt samhälle, social ekonomi, ideell sektor och nu senast “nonprofit” är försök att fånga en viktig dimension av samhällsutvecklingen i Sverige under 1990-talet en utveckling som Basta i högsta grad har varit en del av. I ett samtal prövas gränserna för olika institutionella sfärer i samhället. Fenomenet Basta Arbetskooperativ aktualiserar genom sin verksamhet och konstruktion flera av de stora och angelägna frågorna i dagens samhälle.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Civilt samhälle, social ekonomi eller nonprofit?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *