Medlemmar, ideologi och strategi

150,00 kr

Description

Av Stefan Einarsson 2016

Det sägs i den allmänna debatten att civilsamhällets organisationer tappar medlemmar, att de förlorar fokus på sitt ursprungliga uppdrag eller att de inte längre är lika relevanta i dagens samhälle. Flera forskare varnar för denna utveckling då den kan leda till minskad demokrati, inte enbart inom de berörda organisationerna utan även på samhällsnivå. Hur kan en ideell organisation följa med i sin tid och behålla sin relevans? Och hur kan man förena föränderlighet med en trohet till organisationens ursprungliga syfte? Det är några av frågorna som Stefan Einarsson söker besvara i boken Medlemmar, ideologi och strategi.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Medlemmar, ideologi och strategi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *