Från nationalstat till näringsliv? Det civila samhällets organisationsliv i förändring.

150,00 kr

Description

Av Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson 2011

Rapporten går att ladda ner gratis genom att klicka på denna länk: FULLTEXT

De idéburna organisationerna tar allt större plats i samhället och den ideella sektorn växer snabbare än övriga samhällssektorer. Tidigare har rollen som representant (”röst”) för olika intressen och värden dominerat genom folkrörelserna. En växande regel rätt välfärdsproduktion av samhällsservice inom vård, skola och omsorg utförs i idéburen regi, men de ideella organisationerna bedriver också alltmer medlemsservice inom segmentet kultur och fritid.

Samtidigt spårar författarna en gradvis förskjutning från ett omfattande statligt och kommunalt inflytande. Många ideella organisationer tycks istället anamma en praktik från näringsliv och företag. Aktiebolag och stiftelser ökar i omfattning vilket kan leda till ökad slutenhet jämfört med tidigare. Professionalisering och växande krav på extern kontroll minskar medlemmarnas traditionella inflytande i den svenska ideella sektorn. Samtidigt förväntas organisationerna agera på andra sätt och med andra resultat än vad som är möjligt i offentlig eller kommersiell regi. Detta är en utmaning inte bara för organisationerna själva utan för hela samhället.

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Från nationalstat till näringsliv? Det civila samhällets organisationsliv i förändring.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *