Idéer för framtiden – Tankar på vägen in i det nya sparbankslandet

150,00 kr

Description

Filip Wijkström 2010

Vad står på spel? – I basen för sparbanksidén ligger ambitionen att främja sparande och ett omfattande socialt engagemang. På så sätt har man under århundraden aktivt tagit ansvar i samhällsbygget. I SparbanksAkademins uppdrag ligger att denna idé även fortsatt är ett viktigt inslag i en långsiktig hållbar ekonomi. SparbanksAkademins vetenskapliga råd är en intern “tankesmedja” för sfären, med ledamöter från en mångfald av akademiska discipliner. Rådet har för uppdraget förstärkts med ytterligare några särskilt inbjudna gäster och bidrar här med ett antal röster för att stimulera till strategiska samtal om sfärens gemensamma framtid. Var står man indag och vilken är färdens riktning?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Idéer för framtiden – Tankar på vägen in i det nya sparbankslandet”

Your email address will not be published. Required fields are marked *