Sektorbaserad statistik på välfärdsområdet

0,00 kr

Category:

Description

Av Torbjörn Einarsson 2017

Rapporten går att ladda ner gratis genom att klicka på denna länk: FULLTEXT

Föreliggande rapport om statistik och idéburen välfärd är ett bidrag till den utvecklingen av sektorbaserad statistik, liksom till möjligheten att göra avgränsningar mellan vinstdrivande och idéburna organisationer i välfärden. Rapporten stakar ut vägen framåt på ett sätt som civilsamhällets organisationer har efterfrågat i många år. Författaren visar på ett konkret sätt att det, med modesta åtgärder, går att komma långt på området för sektorbaserad statistik.

Rapporten har levererats som underlag till Välfärdsutredningen som bland annat har haft i uppdrag att ”analysera och föreslå vilken statistik och annan information som krävs för att kunna följa upp andelen aktörer med vinstsyfte respektive idéburna aktörer inom välfärdsområdet” (dir 2015:22). För att utreda denna fråga gav utredningen ett uppdrag till Famna att analysera hur man utifrån tillgänglig data kan särskilja idéburna aktörer i den statistik som finns på välfärdsområdet. I uppdraget ingick även att identifiera utvecklingsbehov i befintlig statistik som enkelt kan tjäna till att lyfta fram idéburen sektor samt att utveckla metodik för att lättare kunna särskilja idéburna från vinstdrivande organisationer i ett utförarregister för offentligt finansierad välfärd.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sektorbaserad statistik på välfärdsområdet”

Your email address will not be published. Required fields are marked *