Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon – En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden

0,00 kr

Description

Av Ebba Henreksson och Torbjörn Einarsson 2016

Rapporten går att ladda ner gratis genom att klicka på denna länk: FULLTEXT

År 2017 kommer förväntas regeringen lämna förslag på en ny spelreglering, baserat på ett licenssystem. Licenssystemet ska utgå från att de som vill närvara på marknaden behöver särskilt tillstånd. Regeringens utredningen syftar till att lämna förslag på hur det går att skapa en spelmarknad som bygger på ett högt konsumentskydd, hög säkerhet och en tydlighet i vem som får delta på denna marknad. I denna studie från SCCSS, genomförd av Torbjörn Einarsson och Ebba Henreksson, försöker författarna att återge vilken typ av lotterier som genomförts över tid och vilka aktörer som är inblandade. I rapporten sammanställs och diskuteras omfattningen av civilsamhällets lotteriaktiviteter som i stora delar finansierar den egna verksamheten. Som en kommentar på den pågående utredningen anser författarna att det behövs en reglering som ger utrymme för föreningarna och rikslotterien att fortsätta med sina lotterier.

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon – En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden”

Your email address will not be published. Required fields are marked *