Caught between »Two Worlds«

Description

By Jelena Jovanovic and Erica Åberg 2015

Second hand-butiker som drivs av ideella organisationer omsatte nästan en miljard kronor under 2013, vilket innebär en kraftig ökning över de senaste åren. Butikerna genererade ett överskott på cirka 200 miljoner, som kan användas i organisationernas sociala verksamheter. För till exempel Röda Korset, Frälsningsarmén, Erikshjälpen, Pingstmissionen och de olika stadsmissionerna utgör detta en viktig inkomstkälla. Ofta kombineras dessutom affärsverksamheten med olika former av arbetsträning för indivi- der som behöver extra stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden.

För att bättre förstå de mekanismer som sätts i rörelse när olika verksamhetslogiker möts har författarna genomfört en fallstudie av Stockholm Stadsmissions Second Hand. Som grund för verksamheten finns en kristen-etisk logik. Denna blandas med en kommersiell logik genom affärsverksamheten, men även med en arbetsträningslogik som uppstår i samspel med den offentliga sektorn genom arbetsträningsavtal. Författarna analyserar hur dessa olika logiker har förändrats över tid och visar hur de på olika sätt samverkar för att stärka organisationens grundläggande uppdrag.

I en tid där de tidigare gränserna mellan olika samhällssektorer tycks bli alltmer otydliga, visar författarna på både möjligheter och utmaningar för idéburna aktörer i det framväxande gränslandet. Det komplexa samspel mellan olika logiker som beskrivs är intressant inte bara för organisationer som bedriver second hand-verksamhet. Fenomenet är en i högsta grad aktuell utmaning också för andra organisationer i civilsamhället som försöker kombinera element hämtade ur olika logiker eller praktiker från andra sektorer för att uppnå sina mål.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Caught between »Two Worlds«”

Your email address will not be published. Required fields are marked *