Projektledaren, organisationen och projektet. En studie av projektledarens arbetssituation i projekt finansierade av Allmänna arvsfonden 2012-2014

0,00 kr

Category:

Description

Av Torbjörn Einarsson, Erik Sjöstrand och Filip Wijkström 2016

Rapporten går att ladda ner gratis genom att klicka på denna länk: FULLTEXT

Varje år pågår det i olika typer av organisationer några hundra projekt som finansieras av medel från Arvsfonden.

För att öka förståelsen för hur ledningen av Arvsfondens projekt inom värdorganisationerna går till och vad detta kan ha för betydelse för såväl projektens framgång som värdorganisationernas utveckling har forskare från Handelshögskolan i Stockholm genomfört en studie av pågående Arvsfondsprojekt.

Studiens övergripande syfte är att kartlägga projektledare och deras ledargärning för att öka kunskapen om hur projekten genomförs. Detta kan ge ökad kunskap om sådana faktorer som kan öka möjligheten för framgångsrika projekt för både Arvsfonden, den organisation som fungerar som värdorganisation i ett projekt och andra projektfinansierande aktörer.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Projektledaren, organisationen och projektet. En studie av projektledarens arbetssituation i projekt finansierade av Allmänna arvsfonden 2012-2014”

Your email address will not be published. Required fields are marked *