»Hur kan en ideell organisation följa med i sin tid och behålla sin relevans? Och hur kan man förena föränderlighet med en trohet till organisationens ursprungliga syfte? Det är några av frågorna som Stefan Einarsson söker besvara i boken Medlemmar, ideologi och strategi.«