Medlemmar, ideologi och strategi

Medlemmar, ideologi och strategi

»Hur kan en ideell organisation följa med i sin tid och behålla sin relevans? Och hur kan man förena föränderlighet med en trohet till organisationens ursprungliga syfte? Det är några av frågorna som Stefan Einarsson söker besvara i boken Medlemmar, ideologi och...
Welcome to ESCP!

Welcome to ESCP!

ECSP is a small, academic niche publisher run primarily by researchers affiliated with the Stockholm Center for Civil Society Studies at the Stockholm School of Economics. Founded in 2010, our aim is to find, publish and present relevant, state-of-the-art civil...